Axel Olsons målningar åter på Hotel Tylösand 
 1927 fick en ung konstnär uppdraget att pryda den nya matsalen i Restaurang Tylösand. Han valde motiv inspirerade av Carl Michael Bellmans ”Fredmans epistlar”, som målades på väggpaneler och pelare. 

 Konstnären var Axel Olson, som några år senare skulle göra sig ett internationellt ryktbart namn som del i det banbrytande konstnärskollektivet Halmstadgruppen. Tillsammans med bland andra Sven Jonson, Waldemar Lorentzon och Stellan Mörner var Axel Olson drivande i att introducera surrealismen i Sverige. 

 Men de ca 35 målningar som prydde Bellmanssalen på Restaurang Tylösand visade inga surrealistiska influenser - tvärtom kan de närmast karaktäriseras som modernistiska tolkningar av 1700-talets porträttmåleri. 

Studerade i Berlin 
Axel Olson (1899-1986) växte upp under enkla förhållanden i en sjömansfamilj i Halmstad och blev bekant med kontinentens avantgardekonst när han i början av 20-talet studerade måleri i Berlin. Efter avslutade studier återvände han till Halmstad och försörjde sig en tid som lärare och reklammålare. Det var vid denna tid han målade Bellmanmotiven på beställning av värdshuset. 

Magasinerade på 90-talet 
Målningarna fanns i Bellmansalen från 1927 till 1985, då de vid rivningen av den gamla värdshusbyggnaden fick flytta till dåvarande nattklubben Club Natti (nuvarande Leif’s Lounge). Vid mitten av 90-talet fick de lämna plats åt hotellets nya satsning på popkonst och har sedan dess stått magasinerade. 

 I samband med renoveringen av Hallbergska caféet våren 2016 väcktes idén att åter ställa ut detta särpräglade kulturhistoriska arv för allmän visning. Efter en mindre restaurering med bland annat nya ramar har Axel Olsons intressanta 1920-talsverk, skapade bara några år innan Halmstadgruppen bildades, återfått sin självklara plats på Hotel Tylösand. 

 För mer information kontakta: Hotel Tylösands VD Elisabeth Haglund 035-305 02 elisabeth.haglund@tylosand.se
 För tillgång till pressbilder kontakta: Pressansvarig Andrea Hanné andrea.hanne@tylosand.se
Production by Cityweb and Hotel Tylösand