TACK FÖR I ÅR OCH INBJUDAN TILL 2015
 

Vi vill framföra ett stort TACK

Vi vill framföra ett stort TACK till dig som utställare! Utan er skulle det inte bli några Tylösandsdagar. I år var vi 220 deltagare och vi hade utställare och sponsorer från 23 olika företag! Inför nästa års Tylösandsdagar 16 - 18 september 2015, hoppas vi kunna locka ännu fler specialister, allmäntandläkare, tandtekniker och tandsköterskor med ett intressant program som kommer att ha temat "Digital tandvård och cementering av keramer”.
Även för nästa år kommer det att finnas en flyer-mall som ni kan använda i egen marknadsföring för att locka deltagare att träffa er i Tylösand. Flyern kommer att kunna hämtas i en fil på www.sfop.se. Många kommer redan på onsdagen för att bl.a. delta i den traditionsenliga ”KBF-Cupen” eller i bouletävlingen ”Tylösandskulan”. Deltagarna intar sedan gemensam lunch på golfklubben. Efter lunchen rekommenderas ”Konstrundan” innan onsdagens PreCongress program börjar.Text
Fyra företag får chansen att informera och marknadsföra sig under tre tillfällen kl 15.30, 16.15 och 17.00. Informationen ska vara max 30 min, därefter finns 15 min för frågestund och förflyttning till nästa information. De förbokade konferensrummen ligger i anslutning till varandra och kostar ca 8000 kr. Sänd anmälan till stefan.axelsson@ltkronoberg.se om intresse finns att hålla PreCongress information. Det är principen ”först-till-kvarn” som gäller.
Ingrid Collin Bagewitz   Per Carlson     Göran Stegersjö    Per Magnusson
Stefan Axelsson   Susanna Segerström   Carl-Fredrik Arnelund
 
  Avregistrera mig från nyhetsbrevet