TACK FÖR I ÅR OCH INBJUDAN TILL 2016

Vi vill framföra ett stort TACK till dig som utställare! Utan er skulle det inte bli några Tylösandsdagar. I år var vi 190 deltagare och vi hade utställare och sponsorer från 20 olika företag!

Inför nästa års Tylösandsdagar 14 - 16 september 2016, hoppas vi återigen kunna locka specialister, allmäntandläkare, tandtekniker och tandsköterskor med ett intressant program som kommer att ha temat "Beslutsvägar i protetiken”.

Även för nästa år kommer det att finnas en flyer-mall som ni kan använda i egen marknadsföring för att locka deltagare att träffa er i Tylösand. Flyern kommer att kunna hämtas i en fil på www.sfop.se.

Många kommer redan på onsdagen för att bl.a. delta i den traditionsenliga ”KBF-Cupen” eller i boule tävlingen ”Tylösandskulan”. Deltagarna intar sedan gemensam lunch på golfklubben.

Efter lunchen rekommenderas ”Konstrundan” innan onsdagens PreCongress program börjar.

  • Fyra företag får chansen att informera och marknadsföra sig under fyra tillfällen kl 15.30, 16.05, 16.40 och 17.15

  • Informationen ska vara max 25 min, därefter finns 10 min för frågestund och förflyttning till nästa information

  • De förbokade konferensrummen ligger i anslutning till varandra och kostar ca 8000 kr.

  • Sänd anmälan till stefan.axelsson@kronoberg.se om intresse finns att hålla PreCongress information.

  • Det är principen ”först-till-kvarn” som gäller.

För att locka deltagarna till besök hos Er under kongressen återkommer ”Tipsrundan” med möjlighet att vinna toppenpris!

På återseende!

God Jul och Gott Nytt År
Carl-Fredrik Arnelund   Per Carlson   Stefan Axelsson   Anna Bergström   Susanna Segerström   Göran Stegersjö   Majid Sohrabi