Ser mailet konstigt ut? Läs webbversionen av nyhetsbrevet här
TYLÖSANDSDAGARNA  16-18/9 2015
TYLÖSANDSKOMMITÈN i Svensk förening för oral protetik inbjuder till
TYLÖSANDSDAGARNA 2015 16-18 september

DIGITAL PROTETIK – FRÅN TEORI TILL PRAKTIK ”Cadda” eller kladda, och hur ska vi bonda på månda?


Bäste kollega och protetikvän!
Programmet för årets Tylösandsdagar är klart och finns på sidan www.sfop.tylosand.se
Med detta hoppas jag att vi träffas under 3 inspirerande dagar i september. Det är en lång tradition vi lutar oss mot, när vi än en gång arrangerar en av de mest besökta konferenserna inom svensk odontologi. Genom årens lopp har protetikintresserad tandvårdspersonal träffats i Tylösand under såväl vetenskapliga som sociala former. Här ges unika möjligheter till kollegialt utbyte mellan specialister, protetikintresserade allmäntandläkare och tandtekniker, chansen att lyssna på aktuella föreläsningar i ämnesområdet samt tillfälle att träffa våra leverantörer i dentalbranschen.

Årets tema ”Digital Protetik – från teori till praktik” syftar till att dels blicka in i framtiden men också att faktiskt få beskrivet hur tekniken används i vardaglig protetik redan idag. Vi har alla säkert olika erfarenheter kring digital protetik och tanken med konferensen är att var och en kan lämna dagarna med någon idé eller inspiration att ta med sig hem till den egna verksamheten. Vi är alla byggda lite olika när det gäller att tillgodogöra sig ny teknik; vissa kollegor tar snabbt till sig nyheter och omsätter dem i klinisk vardag (läs: ”någon annan”) medan andra förhåller sig mer avvaktande till ny teknik och håller kvar det konventionella sättet att arbeta (läs: ”undertecknad”). Årets möte har givetvis som ambition att täcka in båda dessa förhållningssätt och torde dessutom attrahera hela tandvårdsteamet. Med detta vill jag hälsa Dig varmt välkommen till ett fantastiskt möte i Tylösand!

Carl-Fredrik Arnelund
Ordförande Tylösandskommittén SFOP

Tylösandskommittén består av: Carl-Fredrik Arnelund, Stefan Axelsson, Anna Bergström, Per Carlson, Ingrid Collin Bagewitz (adjungerad), Susanna Segerström, Majid Sohrabi och Göran Stegersjö

ANMÄL DIG HÄR 
Avregistrera mig från nyhetsbrevet