Ser mailet konstigt ut? Läs webbversionen av nyhetsbrevet här
GOD JUL ÖNSKAR SFOP
Tack för i år och inbjudan till 2017

Vi vill framföra ett stort TACK till dig som utställare! Utan er skulle det inte bli några Tylösandsdagar. I år var vi 230 deltagare och vi hade utställare och sponsorer från 20 olika företag!

Inför nästa års Tylösandsdagar 20 - 22 september 2017, hoppas vi återigen kunna locka specialister, allmäntandläkare, tandtekniker och tandsköterskor med ett intressant program som kommer att ha tema implantat "Ett Skruvat Drama – nya vinklar på implantat”. 

Även för nästa år kommer det att finnas en flyer-mall som ni kan använda i egen marknadsföring för att locka deltagare att träffa er i Tylösand. Flyern kommer att kunna hämtas i en fil på www.sfop.se.

Många kommer redan på onsdagen för att bl.a. delta i den traditionsenliga ”KBF-Cupen” eller i boule tävlingen ”Tylösandskulan”. Deltagarna intar sedan gemensam lunch på golfklubben. 
Efter lunchen rekommenderas ”Konstrundan” innan onsdagens PreCongress program börjar.
  • Fyra företag får chansen att informera och marknadsföra sig under PreCongress.  
  • Sänd anmälan till stefan.axelsson@ltkronoberg.se om intresse finns att hålla PreCongress information. 
  • Det är principen ”först-till-kvarn” som gäller. 
För att locka deltagarna till besök hos Er under kongressen återkommer ”Tipsrundan” med möjlighet att vinna toppenpris!

På återseende!
God Jul och Gott Nytt År

Carl-Fredrik Arnelund  Per Carlson  Stefan Axelsson  Anna Bergström  
Susanna Segerström  Göran Stegersjö  Majid Sohrabi
 
Avregistrera mig från nyhetsbrevet