Hotel tylösand personalia
Personalia nyanställning, ifylles av avdelningschef tillsammans med nyanställd.

Avdelning
Efternamn:
Förnamn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer:
Postadress:
Telefon:
Mobil:
E-post:
Lönespec via mail?  Ja  Nej  
Närmast anhörig 1, namn & relation:
Närmast anhörig 1, telefon:

Närmast anhörig 2,namn & relation:

Närmast anhörig 2, telefon:
Börjar den:
Beräknad anst.tid.tom:
Arbetar:  Heltid  Deltid  Enstaka dagar 
Om deltid, procent?
Befattning:
Yrkesvana år/skola:
Grundlön per månad/timma:
Övrigt:
Stämpelkort önskas: Ja  Nej 
Namnbricka önskas: Ja  Nej 

Utbildning


                                                                  
 Grundskola
                                                                  
 Gymnasieskola -program/inriktning 
                                                                  
 Högskola-program/kurser  
                                                                  
 Yrkesutbildning (KY/YH) 
                                                                  
Övrig utbildning


Språk

Fyll i om du har lite, god eller mycket god kunskap i språket.
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Andra språk?  Fyll i om bedöm.  


IT-Kunskap

Fyll i om du har lite, god eller mycket god kunskap om programmet.
Word
Excel
Opera
Micros
Andra program? Fyll i och bedöm.


Övrigt


Övrig Kompetens, kurser,
tex Vinkurser, osv.


Speciella färdigheter, 
Instrument, osv.

Tidigare  erfarenheter / arbeten
Fyll även i (Fr.o.m-t.o.m)

Avd chef som fyllt i, namn:


Production by Cityweb and Hotel Tylösand