MARKNADSUNDERSÖKNING FRÅN HOTEL TYLÖSAND
Tack för att du valt att bo hos oss. Vi har en kort fråga till dig:
Hur hittade du vår webbsida och vår spakampanj som du bokat?

   Annons (på webb eller i tidning/TV) 
   Googlat (Sökt på nätet)
   Facebook/Twitter
  Kände redan till www.tylosand.se

Namn:
 Frivilligt.

E-postadress:
 Frivilligt.

Bokningsnummer:

Som tack för att du tog dig tid att svara på denna fråga ställer vi upp något gott på rummet när du kommer hit, ange ditt bokningsnummer ovan.
Vi ser fram emot ditt besök.
Hotel Tylösand

Production by Cityweb and Hotel Tylösand