Bookboost's chat icon
Sökresultat: Sökord

Policy för ordning och säkerhet

 • Hotel Tylösand arbetar för en narkotikafri miljö och har nolltolerans mot narkotika. Nolltolerans gäller även mot all typ av kriminalitet. All misstanke om narkotikaförekomst eller annan brottslighet anmäls till polis. Polisen patrullerar frekvent lokalerna, både uniformerat och civilt.
 • På Hotel Tylösand tillåts ingen indikering för gängtillhörighet eller klädsel som visar gängtillhörighet.
 • Hotel Tylösand tillåter inte besökare att ta med sig alkoholhaltiga drycker vare sig in eller ut från serveringsområden.
 • Hotel Tylösand har nolltolerans mot överservering. Gäster som visar tecken på påverkan får inte serveras alkoholdrycker. Det är också viktigt att alltid sträva efter att avbryta alkoholservering innan märkbara tecken på påverkan/onykterhet uppstår.
 • Ingen person under 18 år får serveras alkoholdrycker på Hotel Tylösand. Om en gästs ålder inte är känd och den kan antas understiga 25 år ska vid köp av alkoholdrycker krävas att gästen legitimerar sig med en godkänd ID-handling. Vid tveksamhet beträffande en gästs ålder och om legitimation då inte lämnas på begäran ska försäljning vägras. Vid tveksamhet eller behov av stöd i bedömningarna i bland annat dessa avseenden finns närmaste chef eller annan ansvarig till hands.
 • Hotel Tylösand har nolltolerans mot hot, våld och/eller sexuella trakasserier mot andra gäster samt personal vilket medför avvisning och polisanmälan.
 • Hotel Tylösand har strikta regler kring beteende som kan orsaka skadegörelse av hotellets interiör / möblemang, vid skadebeteende kommer ordningsvakt ingripa och avlägsna från serveringsstället.

Hotel Tylösand kommer att neka gäster entré som:

 • Är märkbart påverkade genom berusning eller av narkotika.
 • Medför alkoholhaltiga drycker eller narkotika.
 • Om gäst ej bär vårdad klädsel.
 • Bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg nationellt eller etniskt ursprung eller religion.
 • Medför indikering för gängtillhörighet eller klädsel som visar gängtillhörighet.
 • Kan befaras utgöra fara för säkerheten eller ordningen.

Hotel Tylösand vill att du som besökare ska känna dig trygg under ditt besök här.

Hos oss gäller därför ovanstående policy. Policyn är till för att upprätthålla ordning och säkerhet och syftar till att alla besökare ska trivas.

Hotel Tylösand samverkar med Halmstad stad och Polisen för allas ökade trygghet.

Visa mer
Visa mindre